WIP to Wydziałowy Inkubator Przedsiębiorczości Wydziału Informatyki

WIP jest prowadzony w ramach AIP

zapraszamy na stronę WIP