Czym jest Preinkubacja?

W dużym skrócie usługę preinkubacji realizowaną przez Preinkubator można określić hasłem:

Ty działasz, zarabiasz, a my za Ciebie załatwiamy wszelkie formalności.

W uproszeniu tak faktycznie jest. Preinkubacja polega na tym, iż osoba pragnąca prowadzić działalność zgłasza się do preinkubatora, podpisuje stosowane umowy i działa w jego ramach, a następnie koncentruje się jedynie na "prowadzeniu interesów" - wszelkie faktury, umowy i rachunki wystawiane są przez Preinkubator. Aby każdy Preinkubowany mógł działać autonomicznie i kreować swoją markę, każda jego działalność jest traktowana indywidualnie. Młody przedsiębiorca dysponuje swoją nazwą projektu/działalności, a na fakturach widnieje Preinkubator z dopiskiem w postaci nazwy projektu preinkubowanego. Zarobione pieniądze wchodzą na wydzielony dla projektu rachunek księgowy, którym zarządza Preinkubator, a bezpieczeństwo finansowe preinkubowanego gwarantuje podpisana umowa o preinkubację.

 

W tym miejscu sprawą wymagającą podkreślenia jest to, iż wartość umowy zlecenie/o dzieło jest równa sumie zarobionych pieniędzy  pomniejszonej o podatek dochodowy. Nie występują żadne prowizje, ukryte płatności, itp.

 

Ponadto w preinkubacji zawierają się usługi dodatkowe, które opisano i scharakteryzowano w Przewodniku Preinkubacji (dostępny już wkrótce). Reasumując, Preinkubowany otrzymuje możliwość wypróbowania swoich sił w świecie biznesu i wolnego rynku. Preinkubator udostępnia preinkubowanemu swoją osobowości prawną. Cała usługa jest całkowicie zgodna z przepisami polskiego prawa.

 

Do najważniejszych zalet preinkubacji można zaliczyć:

 • Preinkubowanym jest osobą fizyczną, a nie firmą

 • Preinkubowany może w każdym momencie i bez przeszkód zawiesić lub zakończyć działalność

 • Preinkubowany nie ponosi kosztów wynajmu powierzchni biurowej

 • Preinkubowany nie martwi się o podatki

 • Preinkubowany może ponosić koszty swojej działalności

 • Preinkubowany nie płaci ZUS

 • Preinkubowany może skorzystać z dotacji na założenie działalności

 • Prowadzimy księgowość za preinkubowanego

 • Każdy Preinkubowany otrzymuje wydzielony rachunek księgowy

 • Każdy Preinkubowany korzysta z pomocy wyznaczonego opiekuna

 • Preinkubowany otrzymuje pomoc z marketingu

 • Preinkubowany korzysta z darmowych szkoleń

 • Pozyskujemy inwestorów dla preinkubowanych

 • Pomagamy w zdobyciu dofinansowania dla projektu

 • Pomagamy w znalezieniu klientów

 • Udzielany pomocy prawnej