Inkubacja

Tworzenie własnej firmy to ryzyko. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej powstał właśnie po to, by je zminimalizować.

Jak wykazują badania, najtrudniejszym okresem dla nowo powstałej firmy jest pierwszy rok jej działalności. Głównym celem istnienia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej jest wspieranie tychże firm aż do momentu, gdy będą w stanie samodzielnie konkurować na rynku. 

Działalność AIP PP jest finansowana z zewnętrznych źródeł, dlatego większość oferowanych usług świadczona jest bezpłatnie. Celem AIP PP nie jest zarabianie pieniędzy, lecz rozwój przedsiębiorczości wśród społeczności akademickiej oraz szczególne wspieranie innowacyjnych pomysłów. 

Nie pytamy, co Ty możesz zrobić dla nas, ale co my możemy zrobić dla Ciebie.

W zakres oferowanych przez nas usług wchodzą:

  • Inkubacja powierzchniowa - wynajem biura wyposażonego w niezbędne media i meble (unikalne środowisko pracy i pozytywna atmosfera, tworzona przez doświadczony zespół zarządzający i innych młodych przedsiębiorców chętnych do współpracy - zupełnie gratis!)
  • Dostęp do darmowych szkoleń z zakresu prawa, księgowości, negocjacji, budowania wizerunku, i nie tylko
  • Doradztwo indywidualne ze strony doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin
  • Ułatwienie kontaktów z inwestorami i pomoc w uzyskaniu dotacji
  • Pomoc w pozyskiwaniu klientów zarówno poprzez udział w targach, dostęp do bazy danych polskich firm, jak i działanie pod renomą AIP PP
  • Kontakt z naukowcami i praktykami z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych
  • Wsparcie w zakresie reklamy i promocji poprzez przekazywanie funduszy na reklamę projektów oraz możliwość promocji podczas akcji organizowanych przez AIP PP.
  • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z zagranicznymi firmami