O nas

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej (w skrócie AIP PP) jest wyodrębnioną jednostką należącą do Politechniki Poznańskiej. Jest zarządzany przez zespół ludzi, dbających o trafność aktualnych szkoleń, sprawne wykorzystywanie środków i rozwój przedsiębiorczości w regionie. AIP PP podczas swoich działań współpracuje wyłącznie z profesjonalistami, oferując jak najlepsze możliwości dla osób chcących założyć własne przedsiębiorstwo.

Misja i cele AIP PP
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej został stworzony głównie dla studentów, pracowników i absolwentów Politechniki Poznańskiej. Jego celem jest stwarzanie optymalnych warunków dla tworzenia nowej przedsiębiorczości i wykorzystanie potencjału Politechniki Poznańskiej w przemyśle. Do głównych zadań AIP PP należą:

  • Prowadzenie usługi Preinkubacji
  • Prowadzenie usługi Inkubacji
  • Prowadzenie szkoleń, edukacji na temat korzyści z zakładania własnych przedsiębiorstw.
  • Prowadzenie szkoleń i doradztwa na temat zakładania i prowadzenia własnej firmy.
  • Edukacja w szeroko rozumianym zakresie przedsiębiorczości.
  • Wsparcie w uzyskiwaniu dofinansowań.
  • Pomoc finansowa najbardziej obiecującym projektom.
  • Możliwość wykorzystania parku maszynowego Politechniki Poznańskiej.
  • Pomoc i doradztwo dla inkubowanych firm.