"Załóż Swój Start'up"

W ramach Uczelnianego Programu Wsparcia Przedsiębiorczości Studenckiej ogłaszamy otwarcie możliwości ubiegania się o granty "Załóż Swój Start'up"

w tym roku o grant mogą ubiegać się studenci trzech wydziałów: Budowy Maszyn i Zarządzania, Elektryczny, Informatyki

aplikować można do 16-tego maja.

więcej informacji tutaj.