W nowym roku, nowy AIP!?

AIP planuje duże zmiany, potrzebna jest zgodna już tylko jednego Rektora! a na co zgoda? Na to by AIP mógł ogłosić konkurs w którym wyłonione zostanie ok. 30 pomysłów studenckich, z których 10 stanie się projektami otrzyma wsparcie: lokalowe, materialne, finansowe, merytoryczne. Jak tylko ruszymy z projektem, będzie o nim głośno. Plan: marzec 2015!