Wsparcie Brokera Innowacji

Głównym zadaniem Brokera Innowacji jest poprawa stanu współpracy pomiędzy uczelnią a sektorem przemysłowym, w zakresie dotyczącym zarówno studentów, jak i doktorantów. Pierwsze podjęte działania mają charakter trzyzakresowy: budowanie dostosowanej do potrzeb przemysłu oferty naukowców, wspomaganie studentów poprzez szeroko zakrojone wsparcie we wdrożeniu ich pomysłów na rynek oraz rozwiązywanie problemów przemysłu w oparciu o wiedzę i narzędzia dostępne na uczelni.

  Wszystkich zainteresowanych - studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz przedstawicieli przemysłu zapraszamy do współpracy.