Prace nad wdrożeniem nowego modelu współpracy

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej jest w trakcie prac nad wdrożeniem nowego modelu komercjalizacji wiedzy, inicjowanego przez dziekanów Wydziału Informatyki.

Opiera się on na szczegółowo opracowanym systemie wsparcia dla studenta o innowacyjnym pomyśle na biznes. Wsparcie przewiduje zarówno formy finansowe oparte na siatce inwestorów, jak i merytoryczne, mające na celu dopracowanie pomysłu, opracowanie prototypu i modelu biznesowego - cały proces ma za zadanie umożliwić innowacyjnym pomysłom o dużym potencjale wejście na rynek.

Prace nad usługą wciąż trwają i powinna zostać niebawem uruchomiona.