Kredyty w AIP PP

Inkubator poszerzył swój katalog usług o wsparcie przy udzielaniu kredytu dla firm we wczesnej fazie rozwoju. AIP PP nawiązał kontakt z FM Bank i udało się ustalić porozumienie w sprawie standardów, jakie trzeba spełnić, a także ustalono możliwość pozyskania kredytu przez firmę, która działa na rynku nie dłużej niż 1 rok.

Kredyt, oprócz oczywistego rozwiązania finansowego, jest bardzo dobrym egzaminem potwierdzającym słuszność założeń w biznesplanie danej firmy.