AIP PP w Newsweek!

Zawsze staramy się, aby informacje o działalności AIP PP sięgały jak najdalej poza Politechnikę, do szerokiego grona odbiorców - potencjalnych klientów lub inwestorów Inkubowanych. W najnowszym wydaniu magazynu Newsweek (nr 43/2013) pojawi się artykuł sponsorowany, opisujący działalność dwóch inkubowanych firm: In4med i industrie.pl. Mamy nadzieję, że renoma czasopisma przeniesie się na sukces Inkubowanych!