Dyrektor AIP PP Brokerem Innowacji

Mamy zaszczyt poinformować, że dyrektor AIP PP mgr inż. Dariusz Przybył został mianowany Brokerem Innowacji dla Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównymi zadaniami brokera jest praca na rzecz poprawy współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a światem biznesu i działania mające na celu komercjalizację wiedzy. 

Zainteresowanych współpracą pracowników naukowych prosimy o kontakt z biurem AIP PP.